Bạn lên chương trình học.
Học sinh học.
Tất cả đều miễn phí.

  • Các bài học và kiểm tra chất lượng cao của các môn Toán, Tiếng Anh, và Khoa Học dành cho giáo viên THPT, được biên soạn với sự giúp đỡ của các chuyên gia giáo dục hàng đầu của Việt Nam
  • Luôn có mặt, luôn sẵn sàng, bất kể là bài tập ở lớp hay ở nhà.
  • Nhận phản hồi ngay tức thì về kết quả học tập của học sinh, và chỉ trong vài cái nhấp chuột bạn có thể biết được ưu và nhược điểm của các bạn học sinh mà không cần dùng đến cây bút đỏ của bạn.
Sign Up Today!

Learning without Boundaries

Quipper School unites and empowers teachers and students online, increasing knowledge and improving results.

Wide-Ranging, Tailored Educational Content

Choose from thousands of preloaded topics or create personal educational content. The choice is yours. See our content.

Bespoke Learning, Better Insights

Teachers create assignments for classes, groups or individuals and get instant feedback on student performance. Spotting strengths and weaknesses has never been so easy.

Learning: Mastery and Fun

Students master specific topics, layering their knowledge whilst enjoying Quipper School's engaging social and gamified features.

Available to Everyone, It's Free

No strings, no hidden charges. Register and start using our core service for free.

Frequently Asked Questions

Getting started with Quipper School!

Regular users of Quipper School will already be familiar with how easy it is to get started on the service. It’s really as simple as 1-2-3!

Learn anytime, anywhere.

In the classroom, at home, or on the beach.You can use Quipper School anywhere with an internet connection.

Join Quipper School and enjoy teaching and learning!