Perlawanan Rakyat Jawa

Sejarah Kelas 11 [KTSP] / Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonial

Contoh Soal

Campur tangan pihak Belanda dalam urusan internal Keraton Yogyakarta adalah salah satu pemicu terjadinya….

  • Perang Diponegoro
  • Perang Puputan
  • Perlawanan Sultan Ageng
  • Perlawanan Sultan Hassanudin
  • Perlawanan Tuanku Imam Bonjol

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Sejarah Kelas 11 [KTSP]

Topik