Menghitung Peluruhan

Math Wajib Kelas 12 [K-13] / Bunga, Pertumbuhan, dan Peluruhan

Contoh Soal

Suatu populasi ikan di sungai Brantas menurun menjadi setengahnya setiap 3 hari. Jika mula-mula diketahui terdapat 300.000 ekor ikan di dalam sungai, maka jumlah ikan setelah 15 hari adalah ….

  • 9.357 ekor
  • 9.370 ekor
  • 9.375 ekor
  • 9.735 ekor
  • 9.753 ekor

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Math Wajib Kelas 12 [K-13]

Topik