Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linier

Math Wajib Kelas 10 (Quipper Assessment Desember 2015) / Math Wajib Kelas 10 (Quipper Assessment Desember 2015)

Contoh Soal

Sistem persamaan

[% \begin{cases} 4x-2y-10=0\\ 2x-y=5\ \end{cases} %]

mempunyai ....

  • tak terhingga banyak penyelesaian
  • tepat dua pasang penyelesaian
  • tepat satu pasang penyelesaian
  • tidak ada penyelesaian
  • tepat tiga pasang penyelesaian

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School