Sifat Segitiga yang Sebangun

Math Kelas 9 [KTSP] / Kesebangunan

Contoh Soal

Pernyataan yang bukan merupakan syarat dua segitiga sebangun adalah .…

  • dua sudut yang bersesuaian sama besar
  • dua sisi yang bersesuaian sama panjang
  • sebuah sudut yang bersesuaian sama besar dan dua pasang sisi bersesuaian yang mengapitnya sebanding
  • ketiga sisi yang bersesuaian sebanding

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Math Kelas 9 [KTSP]

Topik