Syarat Kekongruenan Segitiga

Math Kelas 9 [K-13] / Kekongruenan dan Kesebangunan

Contoh Soal

Pernyataan berikut ini yang benar adalah .…

  • dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama
  • dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar
  • dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang
  • dua buah segitiga dikatakan kongruen jika 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Math Kelas 9 [K-13]

Topik