Pengenalan Teorema Pythagoras

Math Kelas 8 [K-13] / Teorema Pythagoras dan Pola Bilangan

Contoh Soal

Teorema Pythagoras berlaku pada ….

  • Segitiga sama kaki
  • Segitiga sama sisi
  • Segitiga siku-siku
  • Segitiga sebarang

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Math Kelas 8 [K-13]

Topik