Kedudukan Garis dan Sudut

Math Kelas 7 [K-13] / Garis dan Sudut

Contoh Soal

Perhatikan gambar kubus berikut!

Kedudukan garis AB dan CD adalah ... .

  • Berpotongan
  • Berhimpit
  • Sejajar
  • Bersilangan

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Math Kelas 7 [K-13]

Topik