Sisipan pada Barisan Aritmatika

Math IPS Kelas 12 [KTSP] / Barisan dan Deret

Contoh Soal

Diketahui barisan aritmetika 3, 9, x, 21, ….
Nilai x adalah ….

  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School