Kesamaan Matriks

Math IPS Kelas 12 [KTSP] / Matriks

Contoh Soal

Diketahui [% \begin{pmatrix}-5 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a & 2 & b & 3 \end{pmatrix} %]. Nilai a dan b berturut-turut adalah ....

  • -5 dan 2
  • -5 dan 1
  • 2 dan 1
  • 1 dan -5
  • 2 dan -5

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School