Grafik Fungsi Logaritma

Math IPA Kelas 12 [KTSP] / Fungsi, Grafik, Persamaan, dan Pertidaksamaan : Eksponen dan Logaritma

Contoh Soal

Pada grafik y = 2 log x terdapat titik sebarang (4, p). Koordinat titik tersebut adalah ….

  • (4, 1)
  • (4, 2)
  • (4, 3)
  • (4, 4)
  • (4, 5)

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Math IPA Kelas 12 [KTSP]

Topik