Teorema Faktor

Math IPA Kelas 11 [KTSP] / Suku Banyak

Contoh Soal

Suku banyak P (x) = q (x) H (x) + S dapat dituliskan kedalam bentuk perkalian faktor-faktornya apabila .…

  • P (x) = S
  • q (x) = H (x)
  • H (x) = S
  • S = 0
  • P (x) = H (x)

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Math IPA Kelas 11 [KTSP]

Topik