Pengertian Peluang

Math IPA Kelas 11 [KTSP] / Peluang

Contoh Soal

Adi adalah satu dari 4 siswa yang dicalonkan menjadi ketua kelas. Jika setiap calon mempunyai peluang yang sama untuk dipilih, peluang Adi terpilih menjadi ketua kelas adalah ....

  • [% \frac{1}{4} %]
  • [% \frac{1}{6} %]
  • [% \frac{1}{8} %]
  • [% \frac{1}{2} %]
  • [% 0 %]

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Math IPA Kelas 11 [KTSP]

Topik