Tetapan Kesetimbangan berdasarkan Tekanan

Kimia Kelas 11 [KTSP] / Kesetimbangan Kimia

Contoh Soal

Persamaan tetapan kesetimbangan tekanan untuk reaksi berikut ini adalah ....

2SO2 (g) + O2 (g) [% \rightleftharpoons %] 2SO3 (g)

  • [% {K_{\rm{p}}} = \frac{{{{{{P_{{\rm{S}}{{\rm{O}}_3}}}}}^2}}}{{{{{{P_{{\rm{S}}{{\rm{O}}_2}}}}}^2}{{{{P_{{{\rm{O}}_2}}}}}}}} %]
  • [% {K_{\rm{p}}} = \frac{{{{{{P_{{\rm{S}}{{\rm{O}}_3}}}}}^2}}}{{{{ {{P_{{\rm{S}}{{\rm{O}}_2}}}}}}{{{{P_{{{\rm{O}}_2}}}}}}}} %]
  • [% {K_{\rm{p}}} = \frac{{{{{{P_{{\rm{S}}{{\rm{O}}_2}}}}}^2} {{P_{{{\rm{O}}_2}}}}}}{{{{{{P_{{\rm{S}}{{\rm{O}}_3}}}}}^2}}} %]
  • [% {K_{\rm{p}}} = \frac{{{{ {{P_{{\rm{S}}{{\rm{O}}_2}}}}}^2}{{P_{{{\rm{O}}_2}}}}}}{{{{P_{{\rm{S}}{{\rm{O}}_3}}}}}} %]
  • [% {K_{\rm{p}}} = \frac{{{{ {{P_{{\rm{S}}{{\rm{O}}_3}}}}}^2}}}{{{{{{P_{{\rm{S}}{{\rm{O}}_2}}}}}^2}{{{{P_{{{\rm{O}}_2}}}}}^2}}} %]

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Kimia Kelas 11 [KTSP]

Topik