Prinsip Larangan Pauli

Kimia Kelas 11 [KTSP] / Mekanika Kuantum

Contoh Soal

Pernyataan dari prinsip larangan Pauli adalah ....

  • dalam satu atom boleh terdapat dua elektron dengan empat bilangan kuantum yang sama
  • dalam satu atom tidak boleh terdapat dua elektron dengan empat bilangan kuantum yang sama
  • dalam satu atom akan terdapat dua elektron dengan empat bilangan kuantum yang sama
  • dalam satu atom harus terdapat dua elektron dengan empat bilangan kuantum yang sama
  • dalam satu atom wajib terdapat dua elektron dengan empat bilangan kuantum yang sama

Ini hanya satu dari 120,510 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Kimia Kelas 11 [KTSP]

Topik