Ikatan Valensi dan Ikatan Kovalen

Kimia Kelas 10 [K-13] / Bab III Ikatan Kimia

Contoh Soal

Manakah elektron yang terletak di dalam atom?

  • Di dalam inti
  • Melekat pada proton
  • Dengan awan energi bergerak mengelilingi inti atom
  • Hanya di kulit terluar di sekitar inti
  • Melekat pada neutron

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

Kimia Kelas 10 [K-13]

Topik