Program Linear

IPS Math Kelas 12 (Quipper Assessment September 2015) / IPS Math Kelas 12 (Quipper Assessment September 2015)

Contoh Soal

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan

[% 4 - 5x > 4x - 5 %]

untuk semua [% x %] bilangan real adalah ....

  • [%\left\{ \left. x\in \mathbb{R} \right|x\lt \frac{1}{9} \right\}%]
  • [%\left\{ \left. x\in \mathbb{R} \right|x> \frac{1}{9} \right\}%]
  • [%\left\{ \left. x\in \mathbb{R} \right|x \lt-1 \right\}%]
  • [%\left\{ \left. x\in \mathbb{R} \right|x>1 \right\}%]
  • [%\left\{ \left. x\in \mathbb{R} \right|x\lt1 \right\}%]

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School