Sistem Peredaran Limfa

IPA Kelas 8 [KTSP] / Sistem Organ Manusia

Contoh Soal

Berikut ini yang bukan merupakan fungsi sistem peredaran getah bening adalah ....

  • mengedarkan oksigen ke jaringan
  • memakan bakteri yang masuk ke dalam tubuh
  • mengangkut cairan jaringan ke sistem peredaran darah
  • mengangkut lemak dari usus ke sistem peredaran darah

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

IPA Kelas 8 [KTSP]

Topik