Alat-alat Optik

Fisika Kelas 10 [K-13] / Alat-alat optik

Contoh Soal

Cacat mata yang memerlukan lensa silindris adalah ....

  • miopi
  • hipermetropi
  • astigmatisma
  • presbiopi
  • katarak

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School