Menentukan Keunggulan dan Kekurangan Karya

B. Indonesia Kelas 9 [KTSP] / Komentar dan Laporan

Contoh Soal

Kekuatan puisi di atas adalah ....

  • kesan tentang ketegaran seseorang terpancar dengan baik
  • kesan tentang kelembutan hati sangat hebat
  • kesan tentang kesedihan akan kematian
  • kesan tentang kepasrahan terhadap nasib terlalu berlebihan

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

B. Indonesia Kelas 9 [KTSP]

Topik