Menentukan Sistematika Surat Dinas 1

B. Indonesia Kelas 8 [KTSP] / Surat Dinas

Contoh Soal

Penulisan alamat surat yang tepat adalah ....

  • Kepada Yth. Ibu Setyorini, M.Si.
  • Yth. ibu Setyorini, M.Si.
  • Yth. Ibu setyorini, M.Si.
  • Yth. Ibu Setyorini, M.Si.

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

B. Indonesia Kelas 8 [KTSP]

Topik