Jenis-Jenis Puisi Lama

B. Indonesia Kelas 12 [KTSP] / Puisi Lama

Contoh Soal

Perhatikan contoh puisi lama di bawah ini!

Kalau ada kayu yang belah
Jangan dimasukkan dalam peti
Kalau ada kataku yang salah
Jangan dimasukkan ke dalam hati

Jenis rima yang dimiliki oleh puisi lama di atas adalah ....

  • a-b-c-a-b-c
  • a-b-a-b
  • a-b-c-a-b-c-d
  • a-b-c-d-a-b-c-d
  • a-a-a-a

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

B. Indonesia Kelas 12 [KTSP]

Topik