Menulis Surat Perjanjian Jual-Beli dan Surat Kuasa Sesuai Keperluan

B. Indonesia Kelas 11 [KTSP] / Surat Niaga

Contoh Soal

Berikut yang tidak termasuk surat perjanjian jual-beli adalah….

  • surat penawaran
  • surat pemesanan barang
  • surat pengiriman barang
  • surat permintaan penawaran
  • surat PHK

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

B. Indonesia Kelas 11 [KTSP]

Topik