Ciri-Ciri Surat Kuasa dan Unsur-Unsurnya

B. Indonesia Kelas 11 [KTSP] / Surat Niaga

Contoh Soal

Fungsi surat kuasa adalah .…

  • sebagai bukti permintaan barang
  • bukti perjanjian antara dua pihak
  • sebagai bukti permohonan untuk menawarkan barang
  • sebagai pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan
  • memberi wewenang orang lain untuk mewakili si pemberi kuasa.

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

B. Indonesia Kelas 11 [KTSP]

Topik