Ciri-Ciri dan Unsur-Unsur Hikayat

B. Indonesia Kelas 11 [KTSP] / Analisis Hikayat dan Novel

Contoh Soal

Dikisahkan raja Persia, Kisra, sangat menyukai ikan. Suatu hari, seorang nelayan membawa ikan besar dan menghadiahkannya kepada Kisra. Kisra sangat senang dan memberinya hadiah empat ribu dirham. Melihat kemurahan hati Kisra kepada nelayan itu, Sirin, permaisurinya berkata, “betapa buruk apa yang engkau lakukan! Setelah ini, jika engkau memberi salah seorang pegawaimu dengan jumlah yang sama, tentu ia akan menganggap terlalu kecil daripada yang diberikan kepada nelayan!”
1001 kisah teladan karya Hani Al-Haj

Amanat yang dapat diambil dari kutipan hikayat di atas adalah .…

  • Seorang pemimpin harus menyukai ikan.
  • Berilah hadiah kepada orang lain yang memberi ikan.
  • Jadi permaisuri harus memberitahu raja apabila berbuat salah.
  • Seorang pemimpin haruslah bijaksana.
  • Dengarkanlah nasihat permaisuri.

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

B. Indonesia Kelas 11 [KTSP]

Topik