Unsur intrinsik cerpen

B. Indonesia Kelas 11 [K-13] / Teks Cerita Pendek

Contoh Soal

Sukri membawa pisau belati di pinggangnya. Pisau itu tajam, baru saja diasahnya. Dia tadi mengasah pisau itu dengan hati panas. Malam minggu kemarin, dia datang ke rumah Sumarni, kekasihnya. Mereka sudah lama berkasih-kasihan. Sukri mencintai Sumarni, Sumarni mencintai Sukri.
Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan diatas adalah....

  • orang kedua
  • orang ketiga
  • orang pertama
  • orang pertama dan ketiga
  • orang pertama dan kedua

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

B. Indonesia Kelas 11 [K-13]

Topik