Penggunaan EYD dalam Menulis Cerpen

B. Indonesia Kelas 10 [KTSP] / Cerita Pendek

Contoh Soal

Berikut gabungan konsonan yang sesuai dengan EYD, kecuali ….

  • syukur
  • ikhlas
  • shalat
  • senggang
  • nyinyir

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

B. Indonesia Kelas 10 [KTSP]

Topik