Maksud dan Tujuan Puisi

B. Indonesia Kelas 10 [KTSP] / Puisi I

Contoh Soal

Bacalah penggalan puisi berikut ini!

Padamu Jua
....
Di mana engkau?
Rupa tiada
Suara sayup
Hanya kata merangkai hati
Engkau cemburu
Engkau ganas
Mangsa aku dalam cakarmu
Bertukar tangkap dengan lepas
Nanar aku, gila sasar
Sayang berulang padamu jua ....

(Amir Hamzah)

Maksud judul puisi “Padamu Jua” adalah ….

  • manusia tidak bisa hidup sendiri
  • manusia menyayangi manusia lain
  • manusia pasti akan selalu mengingat Tuhannya
  • manusia memiliki rasa sayang
  • manusia berhak disayangi manusia lain

Ini hanya satu dari 121,230 soal yang disediakan oleh Quipper School

Daftar Topik Quipper School Indonesia

B. Indonesia Kelas 10 [KTSP]

Topik