Tungkulin at Responsibilidad ng Mananaliksik

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagsulat ng Pananaliksik

Sample Question

Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa tuwirang pangongopya ng impormasyong hindi kinikilala ang may akda ng pinagkuhanang teksto?

  • copyright
  • plagiarism
  • translation
  • paraphrasing

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics