Tekstong Prosidyural

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Mga Uri ng Teksto

Sample Question

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ay tumutukoy sa serye o pagkakasunod-sunod ng mga bagay o gawaing magkakaugnay sa isa’t isa.

  • sekwensyal
  • kronolohikal
  • prosidyural
  • sistematikal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics