Tekstong Persuweysib

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Mga Uri ng Teksto

Sample Question

Alin sa sumusunod ang layunin ng tekstong persuweysib?

  • maglahad ng bagong kaalaman
  • manghikayat o mangumbinse
  • magkuwento ng mga pangyayari
  • mangatwiran tungkol sa isang isyu

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics