Tekstong Naratibo

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Mga Uri ng Teksto

Sample Question

Ano ang katangian ng isang tekstong naratibo?

  • Ito ay nagsasaad ng tiyak na emosyon ng manunulat.
  • Ito ay naghahatid ng kalinawan sa bagay-bagay o pangyayari.
  • Ito ay nagpapahiwatig ng mga kaisipan ng mambabasa o tagapakinig.
  • Ito ay nagpapahayag ng tiyak na impormasyon patungkol sa isang pangyayari.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics