Tekstong Deskriptibo

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Mga Uri ng Teksto

Sample Question

Anong teksto ang may layuning maglarawan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari?

  • ekspositori
  • naratibo
  • deskriptibo
  • argumentatibo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics