Tekstong Argumentatibo

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Mga Uri ng Teksto

Sample Question

Ano ang katangian ng isang tekstong argumentatibo?

  • Ito ay naglalahad ng mga katwiran.
  • Ito ay nagbibigay-aliw at kasiyahan sa mambabasa.
  • Ito ay nagpapakita ng mga tunggalian, simbolismo, at pahiwatig.
  • Ito ay nagpapahayag ng mabisa at kongkretong kongklusyon patungkol sa isang isyu.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics