Pagtukoy ng mga Metodo sa Pananaliksik

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagsulat ng Pananaliksik

Sample Question

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] pananaliksik ay nagsasagawa ng mga pagtatala, paglalarawan, pagpapakahulugan, pagsusuri, at paghahambing.

  • deskriptibo
  • historikal
  • eksperimental
  • metodo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics