Pagsasalin ng Akdang Pampanitikan

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagsasalin at Pagsusuri ng Teksto

Sample Question

Ang pagsasaling wika ay [% \underline{\hspace{3cm}} %] ng diwa ng akda mula sa wikang isasalin patungo sa wikang pagsasalinan.

  • paglilipat
  • pagbabago
  • pagdaragdag
  • pagbabawas

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics