Pagsasagawa ng Panunuring Pampelikula

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagsasalin at Pagsusuri ng Teksto

Sample Question

Ang panunuring pampelikula ay isang pagsusuri o [% \underline{\hspace{3cm}} %] sa katangian ng mga elemento ng isang pelikula.

  • pagpapahalaga
  • paglalagom
  • ebalwasyon
  • pagtingin

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics