Pagsasagawa ng Pagsasaling-wika

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagsasalin at Pagsusuri ng Teksto

Sample Question

Anong proseso ng pagsasalin ang paghahanap ng katapat na salita sa pagsasalinang wika?

  • pagtanggap o adapsyon
  • panghihiram
  • pagtutumbas
  • pagsasalin ng idyoma

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics