Pagbasa ng Tekstong Pansiyentipiko

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagbasa ng Teksto sa Iba't Ibang Disiplina

Sample Question

Ano ang tekstong hinango sa mga pananaliksik sa agham tulad ng Pisika, Kimika, Biolohiya, at Medisina.

  • Pansiyentipiko
  • Humanidades
  • Agham Panlipunan
  • Pilosopiya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics