Pagbasa ng Tekstong Pang-humanidades

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagbasa ng Teksto sa Iba't Ibang Disiplina

Sample Question

Anong disiplina ang pinagtutuunang pansin ang sining, arkitektura, musika, larawan, at panitikan, na kung saan ang mga ito ay maituturing na bahagi ng kultura?

  • Humanidades
  • Sikolohiya
  • Ekonomiks
  • Biolohiya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics