Pagbasa ng Tekstong Pang-agham Panlipunan (Social Science)

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagbasa ng Teksto sa Iba't Ibang Disiplina

Sample Question

Alin sa sumusunod na paksa ang kabilang sa larangan ng agham panlipunan?

  • agham pampolitika
  • matematika
  • edukasyon
  • sining

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics