Mga Wastong Panimula sa Pananaliksik

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagsulat ng Pananaliksik

Sample Question

Ano sa kabuuan ang tinatalakay ng panimula o unang bahagi ng pananaliksik?

  • Paglalarawan sa pagsasagawa ng pananaliksik
  • Pagtutuos ng mga datos na nakalap para sa pananaliksik
  • Paglalagom ng mga ideyang tinalakay sa pananaliksik
  • Pagpapakita ng mga datos na ginamit sa pananaliksik

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics