Mabisang Paraan ng Pagpapahayag: Kalinawan, Kaugnayan, at Bisa

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto

Sample Question

Sa pagpapahayag, kinakailangang maging organisado ang pagkakahanay ng mga ideya o pangyayaring tinatalakay. Sa pamamagitan nito, magiging tuloy-tuloy ang daloy ng diwa ng mga pahayag. Ang katangiang ito ay tumutukoy sa[% \underline{\hspace{3cm}} %].

  • Kaugnayan
  • Kalinawan
  • Bisa
  • Kasangkapan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics