Layunin ng Paksa

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagsulat ng Pananaliksik

Sample Question

Ano ang layunin ng paksa?

  • Mga hakbang na kailangang isagawa upang masagot ang mga tanong sa isinasagawang pananaliksik
  • Mga hakbang na kailangang isagawa upang masagot ang mga tanong ng kapanayam
  • Mga hakbang na kailangang isagawa upang matukoy ang konklusyon sa isinasagawang pananaliksik
  • Mga hakbang na kailangang isagawa upang masuri ang metodo ng pananaliksik

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics