Kaisipan ng Tekstong Kaugnay sa Sarili at Pamilya

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto

Sample Question

Ano ang mahalaga munang matutuhan bago magsagawa ng pagsusuri ng teksto?

  • pagtukoy sa mahahalagang kaisipan
  • pagkilala sa mga tauhan
  • pagsusunod-sunod ng mga pangyayari
  • pagtatala ng mahahalagang detalye

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics