Kaisipan ng Tekstong Kaugnay sa Daigdig

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto

Sample Question

Aling pahayag ang nagpapatunay na balanse ang daigdig?

  • Ang lahat ng mga pangangailangan ay natutugunan sa pagpapatuloy ng buhay.
  • Tanging may mga buhay lamang ang bumubuo sa daigdig.
  • Hindi kayang wasakin ng anuman ang daigdig.
  • Maganda ang pisikal na anyo ng daigdig.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics