Iskema Bilang Proseso ng Pagbasa

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Proseso ng Pagbasa

Sample Question

Ang [%\underline{\hspace{3cm}}%] ay sistema ng pag-iimbak ng impormasyon sa isipan ng tao.

  • iskema
  • mambabasa
  • teksto
  • pagsusuri

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics