Interaktibong Proseso ng Pagbasa

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Proseso ng Pagbasa

Sample Question

Ano ang interaktibong pagbasa?

  • ugnayan sa pagitan ng mambabasa at teksto
  • tanging mambabasa lamang ang mahalaga
  • pagbabasa nang malakas
  • nadadagdagan ang mga binabasa.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics