Gamit ng Paksa

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagsulat ng Pananaliksik

Sample Question

Ano ang gamit ng paksa?

  • Paglalarawan sa kontribusyon ng pananaliksik
  • Hakbang na kailangang isagawa upang masagot ang mga tanong kaugnay ng pananaliksik
  • Pag-uusap ng dalawang tao sa isang pangkat
  • Pangkalahatang paglalarawan ng mga konseptong susuriin sa pananaliksik

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics