Datos Empirikal

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik / Pagsulat ng Pananaliksik

Sample Question

Ano ang datos empirikal?

  • Impormasyong nakalap batay sa mga obserbasyon
  • Impormasyong nakalap mula sa kapanayam
  • Impormasyong nakalap mula sa mga aklat
  • Impormasyong nakalap mula sa survey

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Topics